Baarlo 800 jaar

In 2019 bestaat Baarlo 800 jaar

Bericht 12 februari 2019:

Friendship Knot 2019: Ter viering van het 800-jarig bestaan van Baarlo is een speciaal sieraadontwikkeld dat enkel op intekening kan worden besteld. De Friendship Knot 2019, een gouden of wit-gouden hanger gebaseerd op het ontwerp van de Granny’s Knot uit 1994 van Shinkichi Tajiri, is in een gelimiteerde en genummerde editie van 50 exemplaren vervaardigd door edelsmid Tonny Silvrants te Baarlo. Deze nummering wordt telkens handmatig in het sieraad gefreesd. De Shinkichi Tajiri Estate geeft bij elke genummerde versie een authenticiteitscertificaat uit waarop het nummer van de editie staat vermeld. Hiermee wordt bevestigd dat dit sieraad in overeenstemming met de Shinkichi Tajiri Estate is vervaardigd. Na vele omzwervingen heeft Shinkichi Tajiri zich in 1962 in Baarlo gevestigd. Hier ontstaat het grootste deel van zijn oeuvre en zal hij later concluderen dat Baarlo zijn thuis geworden is. De unieke beeldenroute die in de jaren negentig in samenwerking met vele lokale actoren ontstaat, geeft Baarlo haar bijnaam het Knopendorp. Voor dit jubileumjaar is gekozen om Granny’s Knot uit te voeren als sieraad en om te dopen tot Friendship Knot. De opbrengsten uit de verkoop van dit exclusieve kleinood worden geschonken aan Baarlo Leeft ten behoeve van de festiviteiten rondom 800 jaar Baarlo. Inschrijven voor het sieraad bij Edelsmid Silvrants, Grotestraat 49 BaarloZie voor uitgebreidere info en foto's bijgaand bestand.

Kaartverkoop voorstelling FERDI bij kasteel Scheres tijdens Kastelendag Baarlo op 22 april is gestart. Zie onder Kastelendag bij kasteel Scheres.

Januari 2019: eerste activiteit in kader Baarlo 800 jaar.

HWG de Borcht organiseert de eerste lezing in het kader van 800 jaar Baarlo. Het thema van de eerste lezing is: Vastelaovend in Baolder. Tijdens de lezing wordt de geschiedenis belicht van Carnaval in Baarlo. Allerlei facetten uit het Baarlose Carnaval van vroeger en heden passeren de revue.  De lezing wordt verzorgd door Prins Eric II (Eric Vestjens) en Herman van Megen. Beiden hebben in 2013 de Sprokkeling Vastelaovend in Baolder samengesteld.

 De lezing vindt plaats op dinsdag 26 februari om 20.00 u. in De Engelbewaarder (Tiendvrij 18) te Baarlo. De entree is gratis!

------------------------------------------------------------

Vroegste geschiedenis

“Uit archeologische vondsten is gebleken dat Baarlo al een lange geschiedenis kent. Zo is aangetoond dat er ten westen van het dorp een oude nederzetting heeft bestaan uit het stenen en ijzeren tijdperk.”
Met eerst de ijzeren ‘knopen’ van Tajiri en later de kunstwerken door Baarlo Steengoed! zijn die linken met het verre verleden overduidelijk gelegd.
Dus het historisch besef is er al lang in Baarlo.

Bron Wikipedia:
“De oudste vermelding van de naam Baarlo is uit 1219. Baar betekent bloot of kaal, zoals nog in de uitdrukking baar geld. Het woorddeel lo, loo of le betekent bos. In de dorpskern lag vroeger de zogenoemde Baerbergh. De zandverstuiving en de uitgestrekte akker lagen ten zuiden van de kerk en het huidige Marktplein. Het toponiem staat in een nauw verband met het oude toponiem van Baarlo (Balre, Balder en Baolder). Ook hier is sprake van het woorddeel 'Baer' in de betekenis van 'niet begroeid'.”
Nb: uit een kaal en ‘niet begroeid’ bos is na 800 jaar een mooi groen kunst- en cultuurdorp ontstaan!

Dus goede redenen om het in 2019 te vieren en uit de dragen. Baarlo weer wat beter op de kaart te zetten.
Zie daartoe het overzicht in de
Evenementenkalender.

 

Top