Baarlo Schoon actie op zaterdag 18 september 2020

Omdat de actie in maart geen doorgang kon vinden een actie later in het jaar. Dit jaar voor het eerst i.s.m. Peel en Maas Schoon, want sinds vorig jaar wordt er in de hele gemeente 'geschoond' Dit jaar met ca vrijwilligers op de dag zelf, maar door het jaar wordt er door steeds meer zwerf-(dump)vuil opgeruimd door zogenaamde adoptanten, die een vast stukje Baarlo voor hun rekening nemen. Sjapoo! Ook nemen er steeds meer kinderen deel aan deze actie. Een positieve ontwikkeling, want zo wordt men vroeg bewust van het feit dat afval in de natuur achterlaten/dumpen niet hoort.

Baarlo Schoon Event op zaterdag 23 maart 2019

Stichting Baarlo Leeft houdt ook in 2019 een Baarlo Schoon dag en wel op zaterdag 23 maart. Dit is ook de Landelijke Opschoondag en we doen als "Supporter van Schoon" mee met deze actie door op deze dag een Baarlo Schoon Event te organiseren. NB: als het goed is nemen dit jaar alle 11 kerkdorpen van gemeente Peel en Maas deel.

Iedereen die Baarlo een 'sjoeën' dorp vindt, dat ook schoon hoort te zijn, kan op die dag een handje meehelpen met opruimen van zwerfafval.

We starten om 13.30 uur bij Fam.Görtz, Ingweg 7 Baarlo, en gaan door tot uiterlijk 17.00 uur. Heb je ook schoon genoeg van zwerfafval, meld je dan aan via baarloleeft@baarlo.nl

Voor meer info: 0653868750.

Top