Home

Goed nieuws, Theater op Straat 2022 gaat door en wel op zondag 4 september. Onderstaande 6 acts zijn geboekt om op te treden in het mooie groene hart van Baarlo.

Nb: Beleef Cultuur, Natuur en Kunst in Baarlo in het weekend van 3 en 4 september, met op 3 en 4 september Rondje Kunst Baarlo, op 4 september 's morgens Wandelen Baarlo en 's middags  Theater op Straat. Beleef Baarlo! 

Meer info onder Theater op Straat button.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Door Corona helaas al 2 jaar geen Theater op Straat, maar toch wat zaken gerealiseerd

In 2021 gerealiseerd: fleuriger Baarlo door bloemlint langs nieuw fietspad Kuukven - De Meeren en bloembollen op diverse locaties in het dorp.

Memoriepanelen: oude verwoeste gebouwen weer teruggebracht in het straatbeeld.

-------------------------------------

Belaef Baolder in de 19e ieëw, op 28 en 30 november en 8 december 2019

50e Sprokkeling (door Piet Schinck) presentatie op zondag 20 oktober 2019. Over de geschiedenis van Baarlo,

Theater op Straat op 16 en 18 augustus 2019. zie voor meer info onder button Theater op Straat.

Onthulling beelden Baarlo Steengoed! op 16 juni goed bezocht en alleen maar lovende reacties. M.m.v. Gouverneur Bovens en burgemeester Delissen-Van Tongerlo.

Kastelendag Baarlo 2019 een succes. Zie voor meer info onder button Kastelendag.

Kastelendag Baarlo (22 april, 2e Paasdag) programma nu helemaal compleet. Thema Middeleeuws (ridder)festijn. Zie onder de button KASTELENDAG voor nadere informatie. Kunstenaar Reijnders uit Venlo is onze ambassadeur. Zie zijn eerste bijdrage op www.facebook.com/baarloleeft.nl 

-----------------------------------

Kastelendag Baarlo op 22 april 2019 is het eerste grote evenement in 2019 in het kader van viering van 800 jaar Baarlo. Zie onder button KASTELENDAG voor nadere informatie

------------------------------------------------------

Baarlo Steengoed is een grandioos succes geworden. zie onder button Baarlo Steengoed

Nog nagenietend van dat unieke evenement, voor zelfs heel Nederland, maken we ons op voor alweer een nieuwe activiteit. Het Theater op Straat festival op zondag 19 augustus 2018. zie voor meer info onder button Theater op Straat

----------------------------

Stichting Baarlo Leeft is een nieuwe, grote uitdaging aangegaan.

Het Baarlo Steengoed! beeldhouwsymposium van 9 t/m 30 juni 2018 wordt een evenement met Internationale allure. Want een beeldhouwproject in deze omvang is uniek voor Nederland, ja zelfs West-Europa. Lees voor alle informatie en de gekozen kunstwerken de sub-pagina Baarlo Steengoed! 

---------------------------------------------------

De laatste nieuwe actie vanuit Baarlo Leeft! is de introductie van Baarlose kasteelbonbons, ter promotie van Baarlo. Naast de Baolderse Kook is er nu een tweede souvenir, presentje en lekkernij.

Op 1 januari 2017 werden de kasteelbonbons voor het eerst gepresenteerd.

http://www.omroeppenm.nl/baarlose-bonbons-gepresenteerd/tvgemist/item?bdnR1sHUk60RSnZ2XEsIgg==

De kasteelbonbons zijn te koop bij VVV-winkel in Baarlo, Grotestraat 16a; tel. 0774773666

----------------

Twan Smedts nieuwe voorzitter stichting Baarlo Leeft!

Twan Smedts is als opvolger benoemd van de op 17 juli 2016 overleden voorzitter en mede-oprichter Will Lormans. Daarmee is ook de door Will kort voor zijn overlijden uitgesproken wens, in vervulling gegaan. Twan wil graag als voorzitter het gedachtengoed van Will in Baarlo Leeft! voortzetten. De wereld verbeteren is voor een individu erg moeilijk, maar in eigen omgeving het leven prettiger/leefbaarder maken is mogelijk, als je er maar in gelooft en er aldoor aan blijft werken.

Ontstaan
In 2009 werd een idee dat al langer leefde onder enkele betrokken dorpsgenoten, gerealiseerd.
Gestimuleerd door Zelfsturingssignalen uit het gemeentehuis en de aanstaande vorming van de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas, groeide de behoefte om meer aandacht te besteden aan de eigen identiteit van Baarlo. Daarom de  knoop doorgehakt en de regie in eigen hand genomen en stichting Baarlo Leeft! opgericht.
Stichting Baarlo Leeft! draagt dat uit en streeft ernaar dat dit door  zo veel mogelijk personen ook zo beleefd wordt!

Doelstelling:

een structurele ondersteuning en verbetering van de leefbaarheid in Baarlo, met als doel Baarlo beter op de kaart zetten. Met al haar kwaliteiten en een rijke kunst- en cultuurhistorie, leent Baarlo zich bij uitstek om onder de aandacht van een breder publiek gebracht te worden.

Door oprichten van deze stichting is dit streven duurzaam mogelijk gemaakt.
Deze stichting ondersteunt het initiatief tot organisatie van een jaarlijks kunstzinnig of cultureel evenement of neemt daartoe zelf het initiatief.
Een tweede speerpunt is een stimuleringsfonds voor Baarlose verenigingen, die elk jaar in de gelegenheid gesteld worden om een vernieuwend, dorpsgrens- en liever nog gemeentegrens overschrijdend project aan te dragen voor een financiële ondersteuning.

Donateurs zijn nodig om deze mooie doelstelling ook te kunnen realiseren. zij zorgen ervoor dat de ideeën ook uitgewerkt kunnen worden. Zo doneren jaarlijks een vast bedrag aan Baarlo Leeft!, waarvan de activiteiten gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is echter ook nog een subsidie vanuit de gemeente nodig.
Door een substantieel eigen budget, met dank aan onze donateurs, kunnen we ook met recht aanspraak maken op een gemeentebijdrage.
Bijeenkomsten met onze donateurs/begunstigers, waarbij ze inspraak hebben op de besteding van ons budget, vormen dan ook een belangrijk onderdeel van onze stichting. Onderling netwerken is een heel prettig neveneffect.

Bent u enthousiast geworden door het lezen van de informatie op deze site, en wilt u stichting Baarlo Leeft! ook steunen? Laat het ons dan weten via het contactadres. Van elke bijdrage leeft Baarlo beter!

Tot nu toe gerealiseerd
Bijdrage aan Albert Neuhuys expositie op kasteel d’Erp financieel gesteund.

Bijdrage uit eigen stimuleringsfonds heeft in 2010 een substantiële bijdrage geleverd aan de opstart van stichting Baarlo Loopt. Een hardloopwedstrijd in het mooie groene hart van Baarlo, nu al uitgegroeid tot een succesvol jaarlijks evenement. Zie ook www.baarloloop.nl.

Hoogwatermonument ‘t  Maasbed gerealiseerd in Parkbos ‘t Kempke in 2011.
"Waarmee het  hoogwater in december 1993 en januari1995 wordt herdacht, toen Mooder Maas tot daar haar water bracht"

Meerdere kleine donaties aan diverse verenigingen in Baarlo met nieuwe initiatieven.

Een groot succeswas de opstart van het Theater op Straat festival in 2010. Sindsdien elk jaar gehouden op de laatste zondag van de zomervakantie. Jaarlijks een groot succes met duizenden bezoekers.

In 2014 zijn we een nieuwe, grote uitdaging aangegaan met de organisatie van Kastelendag Baarlo op 21 april 2014 (2e Paasdag). Na een jaar lang voorbereiden en met hulp van veel vrijwilligers en verenigingen, werd het, mede geholpen door goed weer,  een grandioos succes. Zie onder activiteiten

Sinds 2014 wordt ook financiële en fysieke steun verleend aan stichting Kinderfeesten Baarlo. M.n. bij hun organisatie van Sint Maarten en Sint Nicolaas viering. Zie ook onder activiteiten.

 

Top