Home

Ter nagedachtenis aan Will Lormans,

Will Lormans, mede oprichter en voorzitter van stichting Baarlo Leeft!, leeft niet meer.

Aan ons de uitdaging om zijn gedachtegoed voort te laten leven.

Leefbaarheid in onze eigen leefgemeenschap heeft een andere dimensie gekregen, door oprichting van stichting Baarlo Leeft!

De wereld verbeteren is voor een individu erg moeilijk, maar in eigen omgeving het leven prettiger maken is mogelijk, als je er maar in gelooft en er aldoor aan blijft werken.

In de 7 jaar dat stichting Baarlo Leeft! nu bestaat, zijn er in Baarlo activiteiten ontwikkeld en gestimuleerd, waardoor dat is gerealiseerd. Een stimuleringsfonds voor verenigingen, waardoor o.a. de Kinderfeesten, Koningsdag, Sintermerte en Sint-Nicolaas viering, een goede facelift hebben gekregen. Kastelendag Baarlo in 2014, dat duizenden mensen naar Baarlo trok. En zeker ook het Theater op Straat festival, dat op 4 september 2016 al voor de 7e keer werd georganiseerd. Stuk voor stuk ontwikkelingen en initiatieven om trots op te zijn.

Door de jaren heeft Will zich laten gelden als een daadkrachtig persoon die doortastend op kon treden als dat nodig was. Daar had hij vaak niet veel woorden voor nodig, maar zorgde met zijn aanwezigheid ervoor dat zaken goed werden uitgevoerd.

We zijn blij dat hij op de meest recente bijeenkomst van stichting Baarlo Leeft, op kasteel De Keverberg, nog aanwezig kon zijn.

Wij wensen Miriam en kinderen Sjoerd, Luuk en Nina de sterkte om het verlies te dragen.

Bestuur stichting Baarlo Leeft!

Ontstaan
In 2009 werd een idee dat al langer leefde onder enkele betrokken dorpsgenoten, gerealiseerd.
Gestimuleerd door Zelfsturingsignalen uit het gemeentehuis en de aanstaande vorming van de nieuwe fusiegemeente Peel en Maas, groeide de behoefte om meer aandacht te besteden aan de eigen identiteit van Baarlo. Daarom de  knoop doorgehakt en de regie in eigen hand genomen en stichting Baarlo Leeft! opgericht.
Stichting Baarlo Leeft! draagt dat uit en streeft ernaar dat dit door  zo veel mogelijk personen ook zo beleefd wordt!

Doelstelling:

een structurele ondersteuning en verbetering van de leefbaarheid in Baarlo, met als doel Baarlo beter op de kaart zetten. Met al haar kwaliteiten en een rijke kunst- en cultuurhistorie, leent Baarlo zich bij uitstek om onder de aandacht van een breder publiek gebracht te worden.

Door oprichten van deze stichting is dit streven duurzaam mogelijk gemaakt.
Deze stichting ondersteunt het initiatief tot organisatie van een jaarlijks kunstzinnig of cultureel evenement of neemt daartoe zelf het initiatief.
Een tweede speerpunt is een stimuleringsfonds voor Baarlose verenigingen, die elk jaar in de gelegenheid gesteld worden om een vernieuwend, dorpsgrens- en liever nog gemeentegrensoverschrijdend project aan te dragen voor een financiële ondersteuning.

Donateurs zijn nodig om deze mooie doelstelling ook te kunnen realiseren. zij zorgen ervoor dat de ideeën ook uitgewerkt kunnen worden. Zo doneren jaarlijks een vast bedrag aan Baarlo Leeft!, waarvan de activiteiten gefinancierd kunnen worden. Daarnaast is echter ook nog een subsidie vanuit de gemeente nodig.
Door een substantieel eigen budget, met dank aan onze donateurs, kunnen we ook met recht aanspraak maken op een gemeentebijdrage.
Bijeenkomsten met onze donateurs/begunstigers, waarbij ze inspraak hebben op de besteding van ons budget, vormen dan ook een belangrijk onderdeel van onze stichting. Onderling netwerken is een heel prettig neveneffect.

Bent u enthousiast geworden door het lezen van de informatie op deze site, en wilt u stichting Baarlo Leeft! ook steunen? Laat het ons dan weten via het contactadres. Van elke bijdrage leeft Baarlo beter!

Tot nu toe gerealiseerd
Bijdrage aan Albert Neuhuys expositie op kasteel d’Erp financieel gesteund.

Bijdrage uit eigen stimuleringsfonds heeft in 2010 een substantiële bijdrage geleverd aan de opstart van stichting Baarlo Loopt. Een hardloopwedstrijd in het mooie groene hart van Baarlo, nu al uitgegroeid tot een succesvol jaarlijks evenement. Zie ook www.baarloloop.nl.

Hoogwatermonument ‘t  Maasbed gerealiseerd in Parkbos ‘t Kempke in 2011.
"Waarmee het  hoogwater in december 1993 en januari1995 wordt herdacht, toen Mooder Maas tot daar haar water bracht"

Meerdere kleine donaties aan diverse verenigingen in Baarlo met nieuwe initiatieven.

Een groot succeswas de opstart van het Theater op Straat festival in 2010. Sindsdien elk jaar gehouden op de laatste zondag van de zomervakantie. Jaarlijks een groot succes met duizenden bezoekers.

In 2014 zijn we een nieuwe, grote uitdaging aangegaan met de organisatie van Kastelendag Baarlo op 21 april 2014 (2e Paasdag). Na een jaar lang voorbereiden en met hulp van veel vrijwilligers en verenigingen, werd het, mede geholpen door goed weer,  een grandioos succes. Zie onder activiteiten

Sinds 2014 wordt ook financiële en fysieke steun verleend aan stichting Kinderfeesten Baarlo. M.n. bij hun organisatie van Sint Maarten en Sint Nicolaas viering. Zie ook onder activiteiten.

 

Top