Baarlo Kunst

Dit door een in 2018 georganiseerd beeldhouwsymposium, waarbij Baarlo door internationale beeldhouwers 6 beelden van formaat rijker is geworden. Het grote succes en brede waardering is aanleiding om een tweede symposium in 2024 te gaan organiseren. Door de aanvulling op de al aanwezige 7 beelden/knopen van de beroemde kunstenaar Tajiri (die jarenlang op kasteel Scheres gewoond heeft), krijgt Baarlo stilaan een ware uitstraling als Kastelen- EN Kunstdorp.
In December 2023 zou Shinkichi Tajiri 100 jaar zijn geworden, daarom is het thema Tajiri 100 Jaar ter extra inspiratie meegegeven aan de kunstenaars die in 2024 het nieuwe kunstsymposium gaan vullen.

Nb: om er zeker van te zijn dat de locaties van de beelden er aldoor netjes bij liggen (onderhoudsniveau van gemeente is niet naar onze tevredenheid), wordt het onderhoud van die locaties ook door ons verzorgd. Daartoe een groep vrijwilligers samengebracht onder de noemer ‘Baarlo Leeft! GroenGroep’.