Baarlo Schoon

Sinds 8 jaar organiseren we ook 2 keer per jaar een Baarlo Schoon actie. Omdat we vinden dat een ‘sjoeën’ dorp ook schoon moet zijn, wordt er dan door 30-40 vrijwilligers het hele dorp nagelopen op zwerfvuil. Ondertussen heeft dat geresulteerd in bijna 50 vrijwillige adoptanten, die het hele jaar door een stukje van het dorp schoon houden en die we i.s.m. onze gemeente ondersteunen en van de benodigde materialen voorzien.

ADOPTANTEN

We hebben in Baarlo al bijna 50 ‘Baarlo Schoon’ adoptanten die jaarrond een stukje van ons dorp schoon houden / van zwerfafval ontdoen. Daarvoor zijn we hen heel dankbaar. We vinden het fijn als zij ook op de landelijke opschoondagen even op pad gaan, zodat deze dagen nog beter onder de aandacht komen.

Baarlo Schoon Events 2024

Stichting Baarlo Leeft organiseert ook in 2024 2 Dorps brede Baarlo Schoon activiteiten, op zaterdag 23 maart en zaterdag 21 september.
We starten altijd om 13.30 uur bij Fam.Görtz, Ingweg 7 Baarlo, en gaan door tot uiterlijk 16.00 uur. Aansluitend is er een hapje en drankje op het terras bij Centraal Baarlo.
Heb je ook schoon genoeg van zwerfafval, meld je dan aan via baarloleeft@baarlo.nl

Baarlo Schoon Events 2023 

Stichting Baarlo Leeft heeft ook dit jaar weer Baarlo Schoon acties gehouden, op zaterdag 18 maart en zaterdag 16 september. Dit zijn ook Landelijke Opschoondagen waar we als “Supporter van Schoon” aan deel nemen, door op deze dagen een Baarlo Schoon activiteit te organiseren. NB: In alle kernen van Peel en Maas wordt meegedaan met deze acties.

Iedereen die Baarlo een ‘sjoeën’ dorp vindt, dat ook schoon hoort te zijn, is bij deze van harte uitgenodigd en kan/mag op deze dagen een handje helpen met opruimen van zwerfafval.

Voor meer info: 0653868750

Na afloop is er op die dagen voor de vrijwilligers op de Markt bij Centraal Baarlo gelegenheid voor een kop koffie (of ander drankje) en een stuk vlaai!