Diversen

Enkele van onze vrijwilligers zijn door de jaren zo gegrepen door het ‘Baarlo-virus, dat ze in het dorp zaken aanpakt waar de gemeente geen prioriteit aan geeft of geen tijd voor heeft. Zoals Japanse duizendknoop binnen de bebouwde kom van Baarlo; stickers verwijderen van verkeersborden e.d.; (verkeers)borden rechtzetten; wasplaats De Sprunk regelmatig schoonmaken, omdat 2x per jaar door gemeente bij lange na niet volstaat voor deze mooie locatie in hartje Baarlo. En onlangs zelfs het aanpakken van grasveldje rondom deze wasplaats (op meer dan de helft stond enkele nog onkruid), door onkruid aanpak, verticuteren, bekalken, inzaaien, bemesten/voeden en een week lang elke dag water geven voor het doen slagen van de inzaai.