GroenGroep

Ten behoeve van het structureel onderhouden/bijhouden van de 6 ‘Baarlo Steengoed’ beelden locaties is een Baarlo Leeft! GroenGroep samengesteld.

Door het slim aanpakken van dat onderhoud, onder andere door beplanting en het aanbrengen van kokosvezels (met dank aan Glorious Gloriosa, Antoine Hoeijmakers), had de GroenGroep er in 2021 nog maar weinig werk mee. Toen de vraag kwam vanuit gemeente en waterschap (juli 2021) om tegen een vergoeding de Japanse duizendknoop aan te pakken in Baarlo en met namen langs de kwistbeek, konden we daar ja op zeggen. Mede omdat er ook expertise binnen onze groep aanwezig was.

Later (september 2021) kwam daar de vraag van stichting Begraafplaats Baarlo bij  om het onderhoud van het kerkhof over te nemen van de fanfare. Ook daar hebben we ja op gezegd.
Voor meer info zie Onderhoud Kerkhof